Deklaracja dotycząca poufności

Poufność

Wprawdzie korzystanie z Witryny nie wymaga ujawnienia żadnych Państwa danych osobowych, zdajemy sobie jednak sprawę, że interesuje Państwa sposób wykorzystania danych osobowych i finansowych. Niniejsza deklaracja dotycząca poufności zawiera nasze aktualne założenia strategiczne i potwierdza naszą gotowość ochrony Państwa danych osobowych i finansowych. Ze względu na fakt, iż możemy zmienić treść naszej Witryny lub prezentowane w niej usługi w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia, nasza polityka w zakresie poufności w przyszłości może również ulec zmianie. Państwa dostęp do Witryny i użytkowanie jej będzie oznaczać wyrażenie zgody na niniejsze ustalenia i wspomniane zmiany.

Pytania

Jeśli chcecie Państwo nam zadać jakiekolwiek pytania dotyczące przestrzegania zasad poufności, prosimy o przesłanie nam wiadomości pocztą elektroniczną lub zadzwonienie do nas. W celu zapewnienia prawidłowej wymiany informacji oraz aby umożliwić dalsze udoskonalanie jakości naszych usług, a także z powodów związanych z bezpieczeństwem, możemy monitorować lub nasze nagrywać rozmowy telefoniczne.