Kontakt

Pytania ogólne

ProService Finteco Sp. z o.o.
Ul. Konstruktorska 12A, budynek B,
wejście D, IV piętro 02-673 Warszawa
nr tel: 22 588 18 67

Przedstawicielem funduszy HSBC Global Investment SICAV oraz HSBC Portfolios SICAV zarządzanych przez HSBC Global Asset Management jest w Polsce ProService Finteco Sp. z o.o.

www.psfinteco.pl